Eenzaamheid onder senioren neemt enorm toe. Ouderen worden steeds vaker gedwongen om langer thuis te blijven wonen en verliezen daardoor het contact met hun leeftijdgenoten. Verder zien we een fikse toename van ouderdomsklachten te-waardoor de behoefte aan mantelzorg flink is gegroeid.Het zijn schrikbare feiten die helaas niet op zichzelf staan en daardoor vaak in de publiciteit voorbij komen.

Maar wist u ook dat er in onze regio duizenden, hulpbehoevende, ouderen in tehuizen wonen? Mensen die zelden tot nooit bezoek ontvangen? Met of zonder familie, het maakt niet veel uit. Er zijn teveel schrijnende voorbeelden aan te dragen. Als je er goed over nadenkt, is het eigenlijk te gek voor woorden!

Home Evenementen wil hier als organisatie iets aan doen en reserveert van ieder project een deel van de opbrengst. Hiermee organiseren we op diverse locaties interactieve programma’s voor eenzame senioren. Een vergeten groep, mensen die hard hulp nodig hebben en steun in de rug verdienen.

Helaas kunnen we met dit kleinschalige initiatief lang niet alle problemen oplossen, maar het is een eerste stap in de goede richting. Uw hulp is daarbij essentieel en derhalve zeer welkom. Uw steun in welke vorm dan ook draagt direct bij aan, minder eenzaamheid en meer maatschappelijke betrokkenheid. We informeren u graag over de diverse mogelijkheden die dit project biedt. Deze ouderen mogen absoluut niet vergeten worden want ook zij hebben recht op een leuke, afwisselende en vooral sociaal rijke, oude dag!